PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding | w.evers@primarum.nl, 06-21634572
PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding

Onderwijsadvies 

Primarum begeleidt scholen en kinderopvang bij allerlei verbeteringsprocessen en verdere professionalisering 

Primarum biedt een basisaanbod aan rondom onderwerpen waarin zij is gespecialiseerd. In dit basisbaanbod  vindt u ingrediënten voor het maatwerkaanbod en het geeft zicht op de specialisaties van Primarum. Afhankelijk van de wensen van de school kan het aanbod aangepast, uitgebreid of verdiept worden, zodat daarmee gegarandeerd kan worden dat de trainingen en/of begeleidingstrajecten echt een verandering of verbetering van het professioneel en opbrengstgericht handelen van de leerkrachten tot gevolg heeft.