PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding | w.evers@primarum.nl, 06-21634572
PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding

Handelingsgericht Werken (HGW)

BASISAANBOD, ter inspiratie voor maatwerktrajecten op locatie 

Deelgebieden

Onderwerpen

Groep

Inzet

Handelings-gericht werken

Handelingsgericht werken op school

Aandacht voor en begeleiding bij het kaart brengen van de leerlingen in de klas. Aandacht voor alle stappen van het handelingsgericht werken binnen de 1-zorgroute en alle daarbij behorende competenties.  Tevens begeleiding van de leiders binnen het team. Wat is er nodig om het handelingsgericht werken succesvol te implementeren?

1-8

Maatwerk