PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding | w.evers@primarum.nl, 06-21634572
PRIMARUM Onderwijsadvies en Opleiding

Communicatie

BASISAANBOD, ter inspiratie voor maatwerktrajecten op locatie

Deelgebieden

Onderwerpen

Groep

Inzet

Communicatie

In gesprek met ouders

Een goede relatie met ouders waarbij de leerkracht in staat is om in gesprek te gaan met de ouders geeft meer kansen  om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften en de ontwikkelingskansen van leerlingen.

1-8

2 dagen

Team in de Plus

Effectieve gespreksvoering binnen het team in dienst van de professionalisering van het team en het opbrengstgericht werken

1-8

2 dagen